Atgofion y Gŵr o Baradwys o'r Rhyfel Mawr

Roedd Ifan Gruffydd, y Gŵr o Baradwys, yn adnabyddus yn ei ddydd fel perfformiwr, dramodydd a storïwr. Teithiai Gymru benbaladr i adrodd hanesion ei fagwraeth a'i fywyd gwledig ym mhlwyf Llangristiolus, Ynys Môn, a groniclwyd mewn dau hunangofiant, Gŵr o Baradwys (1963) a Tân yn y Siambar (1966).

Ym mis Tachwedd 1968, hanner can mlynedd ar ôl diwedd y rhyfel, aeth Ifan gyda Mary Middleton o raglen Heddiw BBC Cymru yn ôl i Armentières, yr ardal y bu o'n brwydro ynddi.