'Her aruthrol' yn wynebu Addysg Grefyddol

Mae athrawes mewn un ysgol ar Ynys Môn yn dweud bod y rheiny sy'n dysgu pwnc Addysg Grefyddol yng Nghymru'n wynebu "her aruthrol".

Rhan o'r broblem, yn ôl Mefys Jones-Edwards o Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch, yw'r prinder deunyddiau Cymraeg yn y maes.