Tîm Achub Mynydd Llanberis yn dathlu 50 mlynedd o wasanaeth

Wrth i dîm achub mynydd Llanberis ddathlu hanner canrif o wasanaeth, mae yna bryder am y pwysau cynyddol sydd ar ei gwirfoddolwyr.

Mae nifer y galwadau mae'r tîm yn eu derbyn yn codi o flwyddyn i flwyddyn, gyda dros 200 o alwadau hyd yma eleni.

Mae, John Grisdale, un o aelodau mwyaf profiadol y tîm, yn "dychryn braidd" wrth edrych tua'r dyfodol.

Dywedodd Mr Grisdale: "Da ni wedi wynebu sawl mis yn ystod y degawd dwytha 'ma lle ma rhywun yn teimlo, bobol mawr, fedrwn ni ddim cario mlaen i ymdopi efo'r math o alwadau cyson da'n i'n gal un ar ôl y llall, diwrnod ar ôl diwrnod yn ystod y gwylia haf."