Dinbych: Galw am 'fwy o blismyn' i ddelio â thwf lladrata

Mae perchennog siop yn Ninbych wedi mynegi ei rhwystredigaeth ar ôl cyfres o ladradau yn y dref.

Ar fore Llun fe gafodd Siop Clwyd ar stryd fawr Dinbych ei ddifrodi.

Dros y pythefnos diwethaf mae chwe siop wedi cael eu difrodi ac arian wedi ei ddwyn.

Yn ôl yr heddlu mae rhagor o heddlu ar batrôl yn y dref ac mae un dyn wedi arestio mewn cysylltiad â difrod a wnaed wythnos ddiwethaf.