Ceir yn gyrru trwy lifogydd ar gyrion Caerdydd

Mae'r tywydd garw wedi achosi trafferthion ar draws de a chanolbarth Cymru fore Gwener.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm dros holl siroedd y de a rhannau o Bowys rhwng 01:00 a 09:00.

Bu ceir yn gyrru trwy lifogydd ar yr A4119, Heol Llantrisant, yn Llanilltern yng ngogledd orllewin Caerdydd yn ystod oriau brig fore Gwener.