Carcharu cefnogwyr Caerdydd ac Aston Villa am ymladd

Mae lluniau CCTV o gefnogwyr Caerdydd ac Aston Villa yn ymladd wedi cael ei ryddhau wrth i 13 dyn gael eu dedfrydu am y ffrwgwd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod grŵp o gefnogwyr Aston Villa wedi gyrru i dafarn y Cornwall yng Nghaerdydd ar ôl i'r gêm rhwng y ddau glwb ddod i ben ym mis Awst 2017.

Roedd tri o'r dynion yn gefnogwyr Caerdydd a deg ohonyn nhw yn gefnogwyr Aston Villa, ac maen nhw i gyd wedi'u dedfrydu i rwng naw mis a thair blynedd.

Yn ystod y gwrandawiad dedfrydu dywedodd y barnwr Neil Bidder QC fod y digwyddiad yn enghraifft o "ffrwgwd difrifol" a roddodd bobl oedrannus a phlant oedd yn bwyta yn y dafarn dan fygythiad.