Camau'r heddlu i dynnu adar o'r gwyllt

PC Dewi Evans o Heddlu'r Gogledd yn dweud ei fod yn cydweithio gydag asiantaethau i geisio tynnu'r pedwar o hebogiaid Harris o'r gwyllt ym Mhen Llŷn.