Byw mewn carafán wedi llifogydd nôl ym mis Tachwedd

Pan or-lifodd Afon Teifi tra roedd Storm Callum yn ei hanterth fis Hydref, bu'n rhaid i ddegau o deuloedd adael eu cartrefi.

Ddeufis yn ddiweddarach, mae pedwar o deuloedd yn dal i aros i ddychwelyd i'w cartrefi.

Yn eu plith mae Ieuan a Mary Williams o Landysul, a fydd yn treulio cyfnod y Nadolig mewn carafán drws nesaf i'w cartref.

Yn ôl Mrs Williams, nid dyma'r tro cyntaf i'w theulu orfod gadael y tŷ oherwydd difrod llifogydd.