Cinio Nadolig Age Cymru Gwynedd a Môn yn 'help mawr'

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi bod yn cynnig cinio Nadolig am ddim i henoed yr ardal.

Mae'r cynllun yn gwahodd pobl leol i ddod i'r ganolfan ym Montnewydd ger Caernarfon i fwynhau cinio Nadolig.

Bwriad y cynllun yw rhoi'r cyfle i bobl gall fod yn unig dros yr ŵyl cwrdd â phobl newydd.