Fideo: Gyrwyr gwyllt yn cael eu dal ar gamera

Cafodd mwy na 2,300 o fideos 'dashcam' eu hanfon at luoedd heddlu ledled Cymru yn 2018, gan arwain at fwy o droseddwyr yn cael eu dal a'u cosbi.

Dyma rai enghreifftiau Heddlu De Cymru o'r gyrru diofal sy'n digwydd ar ein ffyrdd.

Cliciwch yma am y stori'n llawn.