Profi'r da a'r drwg ar ôl i anrhegion gael eu dwyn

Fe wnaeth teulu o Benisarwaun ger Caernarfon brofi'r da a'r drwg mewn pobl dros yr ŵyl eleni ar ôl i anrhegion y plant gael eu dwyn ar noswyl Nadolig.

Cafodd Emyr a Katy Williams eu synnu gan yr ymateb wrth i anrhegion gyrraedd o bell ac agos.

Mae'r teulu hefyd eisiau diolch ar ôl i bobl gyfrannu dros £3,000 i'w helpu, fel y clywodd ein gohebydd Llyr Edwards.