Galw am gosb lymach i droseddwyr cefn gwlad

Gyda beiciau cwad yn dal i gael eu dwyn yn eu niferoedd yng nghefn gwlad Cymru mae un ffermwr sydd wedi dioddef yn dweud bod angen i droseddwyr gael eu cosbi'n llymach.

Fe gafodd y lladron aeth a beic modur pedair-olwyn Terry Davies o Lanfynydd eu ffilmio'n gwneud hynny, cyn i ddau berson gael eu dal gan yr Heddlu.

Ond doedd dim digon o dystiolaeth i erlyn y ddau.

Yn ôl Undeb yr NFU, ma' dros 40 beic wedi'u dwyn yn Sir Gâr dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio pobl i sicrhau fod mesurau diogelwch mewn lle i ddiogelu ei beiciau cwad.

Mae'r llu'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem, ac o fewn y flwyddyn ddiwethaf, mae Uned Plismona Gwledig wedi'i sefydlu.

Mae swyddogion yr heddlu yn annog ffermwyr i fod yn wyliadwrus o unrhyw un sy'n ymddwyn yn amheus ac i adrodd unrhyw bryderon wrth yr heddlu.

Dyma adroddiad Iwan Griffiths.