AC Plaid Cymru, Steffan Lewis, wedi marw yn 34 oed

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Steffan Lewis, wedi marw yn 34 oed.

Cafodd ei ethol i'r Cynulliad fel aelod dros Ddwyrain De Cymru yn 2016 - yr aelod ieuengaf ar y pryd.

Cafodd ddiagnosis o ganser y coluddyn cyn Nadolig 2017, a chael gwybod ei fod wedi lledu i rannau eraill o'i gorff.

Aled ap Dafydd sy'n edrych yn ôl dros ei yrfa wleidyddol.