Angen 'rôl diogelu' ym mhob clwb chwaraeon

Ni wnaeth clwb tenis adnabod pryderon ynglŷn â diogelu plant cyn i hyfforddwr yno gael ei garcharu am weithred rhyw â phlentyn, yn ôl adroddiad.

Ni wnaeth Canolfan Tenis Wrecsam ddelio'n "briodol" gyda chwynion am Daniel Sanders gan rieni.

Mae Kate Evans o Gymdeithas Chwaraeon Cymru yn galw am sefydlu "rôl diogelu ym mhob clwb ledled y wlad" er mwyn osgoi digwyddiad o'r fath eto.