Galw am gymorth i 'anelu'n uwch' ar gyfer economi'r canolbarth

Does gan y canolbarth fawr o ddyfodol heblaw fel "maes chwarae" oni bai bod cynlluniau newydd i hybu ei heconomi yn llwyddo, yn ôl un arweinydd cyngor lleol.

Dywedodd arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, y gallai cytundeb twf canolbarth Cymru olygu mwy na 4,000 o swyddi newydd a hwb o £200m i'r economi.

Mae canolbarth Cymru wedi dibynnu'n helaeth ar swyddi sector cyhoeddus, nifer ohonynt sydd wedi'u colli wrth i wasanaethau cyhoeddus gael eu torri.

Dywed Ms ap Gwynn, bod y cynllun twf yn cynnig "llif arall o arian i ni allu anelu'n uwch o ran datblygu'r economi'n gyffredinol".