'Diffyg dealltwriaeth' o ddifrifoldeb stelcian

Mae angen i heddluoedd a Gwasanaeth Erlyn y Goron gael mwy o hyfforddiant i fynd i'r afael â stelcian, yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder.

Diffyg dealltwrieth o'r pwnc sy'n gyfrifol am dangofnodi stelcian, meddai'r darlithydd Troseddeg, Dr Lowri Cunnington Wynn.