Carwyn Jones yn galw am refferendwm arall ar Brexit

Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi datgan ei fod o blaid cynnal refferendwm arall ar aelodaeth y DU yn Ewrop.

Cyn sefyll lawr ym mis Rhagfyr, dywedodd Mr Jones y dylai'r Blaid Lafur geisio sicrhau Etholiad Cyffredinol yn gyntaf.

Wrth siarad fel rhan o banel rhaglen Pawb a'i Farn ar S4C nos Iau, dywedodd ei bod hi'n "gwneud synnwyr i setlo'r cwestiynau nawr".

Mae'r DU i fod i adael yr UE ar 29 Mawrth.