Prinder ynadon heddwch: 'Gofynion yn fawr'

Mae yna brinder difrifol o ynadon heddwch yng Nghymru - dyna neges Cymdeithas yr Ynadon Heddwch.

Mae Prif Weithredwr y gymdeithas, Jon Collins, wedi dweud wrth Newyddion9 bod meinciau â dim ond dau ynad yn dod yn fwyfwy cyffredin - sefyllfa sy'n "annerbyniol" yn ystod achosion.

Wrth ymateb, fe ddywedodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder y bydd yna ymgyrch recriwtio newydd a'u bod yn gwario dros biliwn o bunnau ar foderneiddio gwaith y llysoedd.

Yn ôl Huw Onllwyn sy'n ynad yng Nghaerdydd, mae'n swydd ddi-dâl ac mae'n anodd i nifer ymgymryd â'r gofynion.