Cyn-Miss Cymru yn rhannu ei phrofiad o stelcian

Mae angen i heddluoedd a Gwasanaeth Erlyn y Goron gael mwy o hyfforddiant i fynd i'r afael â stelcian, yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder.

Mae Liz Saville Roberts hefyd yn dweud bod angen i'r gyfraith newid er mwyn mynd i'r afael â throseddau sy'n cael eu cyflawni ar-lein.

Does dim cymorth arbenigol ar gael yng Nghymru i gefnogi'r rhai sydd wedi cael eu stelcio, er bod nifer y dioddefwyr yn cynyddu.

Dywedodd pob llu yng Nghymru bod eu staff wedi derbyn hyfforddiant i adnabod arwyddion stelcio'n well.

Fe gafodd Sara Manchipp, cyn-Miss Cymru sy'n 29, ei stelcio ar-lein am wyth mis.