Cymry'n ymuno mewn rali refferendwm

Roedd cannoedd o ymgyrchwyr o Gymru yn rhan o rali enfawr yn Llundain brynhawn Sadwrn yn galw am refferendwm arall ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewroepaidd.

Yn ôl trefnwyr y rali roedd na filiwn o bobl wedi cymryd rhan yn yr orymdaith.

Roedd dau aelod o gabinet Llywodraeth Cymru yn rhan o'r dorf, yn ogystal a nifer o aelodau seneddol Cymreig.

Dywedodd y grŵp Cymru Dros Ewrop eu bod wedi trefnu 30 o fysiau i gludo protestwyr i'r digwyddiad yn Hyde Park.