'Ennill y gêm gyntaf yn hwb'

Roedd yna ddechrau buddugoliaethus i Gymru yng nghystadleuaeth yr Ewros brynhawn Sul wrth iddynt drechu Slofacia yng Nghaerdydd o gôl i ddim.

Daniel James sgoriodd y gôl a hynny wedi dim ond pum munud.

Er i Gymru fethu ymestyn y fantais roedd un o'r chwaraewyr, Joe Allen, wrth ei fodd â'r canlyniad, fel y bu'n dweud wrth Dylan Griffiths.