Angen i Gymru wneud mwy i hyrwyddo ei hun wedi Brexit

Bydd angen i Gymru wneud mwy i hyrwyddo ei hun ar y llwyfan rhyngwladol ar ôl Brexit.

Dyna mae cyn-lysgennad Prydain i NATO a'r Cenhedloedd Unedig wedi ei ddweud wrth BBC Cymru.

Daw rhybudd Syr Emyr Jones Parry wrth i Lywodraeth Cymru lunio strategaeth rhyngwladol i geisio denu mwy o fuddsoddiad.

Adroddiad ein gohebydd gwleidyddol, Arwyn Jones.