Gweinidog yn gwrthod ymyrryd yn ffrae hysbyseb swydd

Rhaid bod yn ofalus i beidio gwahaniaethu yn erbyn pobl sy'n methu siarad Cymraeg, yn ôl Gweinidog y Gymraeg.

Mae Eluned Morgan wedi gwrthod ymyrryd mewn ffrae ynghylch hysbyseb am swydd sy'n talu dros £100,000 y flwyddyn.

Does dim angen i ddirprwy brif weithredwr nesaf Cartrefi Cymunedol Gwynedd fedru'r iaith.

Wrth godi'r mater gyda'r gweinidog yn y Senedd dydd Mercher, fe awgrymodd AC Arfon, Siân Gwenllian bod yr hysbyseb yn gwbwl annerbyniol.

Adroddiad Sion Tecwyn.