Catrin yn cerdded 365 milltir er budd elusen spina bifida

Mae dynes fusnes o Gaerdydd wedi cyrraedd hanner ffordd yn ei her i gerdded milltir y dydd am flwyddyn.

Bwriad Catrin Atkins yw cwblhau 365 milltir mewn 365 diwrnod er gwaetha'i chyflwr - spina bifida.