Mae'r slogan 'Cofiwch Dryweryn' wedi bod yn ymddangos ar hyd a lled Cymru yn ddiweddar.