Y Cymro Cymraeg sy'n cefnogi gwrthwynebwyr Cymru

Bydd Huw Bryant yn cefnogi De Affrica, ac nid Cymru, yng ngêm gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd yn Yokohama ddydd Sul.

Mae hynny am mai yn Cape Town y cafodd e a'i frawd eu geni, cyn i'w rieni Cymreig benderfynu symud yn ôl i Gymru i fagu eu teulu.

Mae'n cydnabod ei fod wedi treulio mwy o amser yng Nghymru nag yn Ne Affrica, ond mae'n "dala lan i'r gwreiddie", er bod hynny'n gallu drysu "a weindio cwpl o bobl lan" ar brydiau pan fo'r ddau dîm yn wynebu ei gilydd.