Jonathan Davies yn emosiynol wedi'r golled i Dde Affrica

Ymateb emosiynol Jonathan Davies i golled Cymru yn erbyn De Affrica a neges o ddiolch i'r "cefnogwyr gwych".

De Affrica lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol ar ôl ennill o 19-16 yn Japan.

Bydd Cymru nawr yn herio Seland Newydd ddydd Gwener i weld pwy fydd yn gorffen y gystadleuaeth yn y trydydd safle.

Catrin Heledd oedd yn holi Jonathan Davies.

Cyhoeddwyd