Corff morfil: 'Darganfyddiad arbennig'

Mae corff morfil pensgwar (sperm whale) ifanc wedi cael ei ddarganfod ar draeth yng Ngwynedd ac mae'n 'ddarganfyddiad arbennig' yn ôl arbenigwr ar famaliaid y môr.

Daeth i'r fei ym Mhorth Neigwl, ger Abersoch ddydd Mawrth.

Mae Cymdeithas Sŵolegol Llundain yn cynnal archwiliad post-mortem brynhawn Mercher i geisio cadarnhau sut y bu farw.

Yn ôl Ceri Morris o Gyfoeth Naturiol Cymru dyma'r tro cyntaf i forfil marw o'r fath gael ei weld yng Nghymru.