Iolo Williams: Angen cydnabod rôl gwirfoddolwyr natur

Mae'r cyflwynydd Iolo Williams yn dweud bod angen cydnabod y rôl mae gwirfoddolwyr yn gwneud wrth fonitro bywyd gwyllt.

Daw hyn wrth i adroddiad diweddar ar gyflwr byd natur awgrymu bod yna gynnydd o 46% wedi bod yn yr oriau sy'n cael eu cyfrannu gan wirfoddolwyr ar gyfer gwaith cadwraeth ar draws y DU ers 2000.

Dywedodd bod yna "ddigon o barch" tuag at wirfoddolwyr yn y mudiadau ond bod angen eu gwerthfawrogi gan y rhai sy'n penderfynu ar bolisïau amgylcheddol.