'Do'n i methu gadael oherwydd doedd gen i'm arian'

Mae gormod o fenywod yng Nghymru yn teimlo'n gaeth mewn perthynas anhapus gan eu bod yn dibynnu ar bartner am arian - yn ôl adroddiad.

Roedd Siaron Jones o Ddinbych yn dibynnu ar ei phartner am arian a phan benderfynodd ei adael, collodd hi a'i merch bopeth.

"Oherwydd bo' fi ddim yn gweithio, doedd gen i ddim arian fy hun, doedd gen i ddim cyfrif banc fy hun," meddai wrth raglen Newyddion 9.