Cannoedd yn mentro i'r oerni a'r glaw am fargeinion

Mae cannoedd o bobl wedi ciwio am oriau er mwyn ceisio bachu'r bargeinion gorau wrth i'r siopau ailagor ar Ŵyl San Steffan.

Er yr oerni a'r glaw mân yng Nghaerdydd ben bore Iau, roedd yna resi o bobl yn aros i siopau agor am 06:00 yng Nghaerdydd.

Roedd rhai wedi ciwio am dros bedair awr yn y gobaith o gael nwyddau am dros hanner eu prisiau gwreiddiol.