Brecon Carreg yn ôl o dan berchnogaeth Cymro

Mae'r cwmni dŵr Brecon Carreg yn ôl dan berchnogaeth Cymro, wedi i un o reolwyr y cwmni brynu'r busnes.

Mae'r cyn rheolwr masnachol David Stockley wedi prynu'r busnes gan gwmni Spadel o Wlad Belg.

Mae'r cwmni wedi cadarnhau fod pob un o'r 32 swydd ym mhencadlys y cwmni yn Trap, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, wedi'u sicrhau.

Gohebydd BBC Cymru, Rhodri Llywelyn aeth draw i gael gair gyda'r perchennog newydd.