'Dan ni dal yn gweld trenau ddim yn rhedeg ar amser'

Dyma ymateb rhai o'r teithwyr ar drenau Cymru, wrth i arolwg ddangos eu bod ymhlith y lleiaf bodlon yn y DU gyda'u teithiau.

Er bod 79% o deithwyr ar drenau yng Nghymru yn fodlon gyda'r gwasanaeth yn gyffredinol, doedd dim cynnydd wedi bod yn y canlyniadau ers y llynedd.