Sain-ddisgrifiad 'yn rhoi'r mwynhad i ni'

Mae gan Elin Williams o Eglwysbach nam golwg, ac mae'n dibynnu ar sain-ddisgrifiad i allu mwynhau ei hoff raglenni'n llawn.

Ond yn ôl Elin does dim digon o raglenni'n cynnig yr opsiwn yma, ac mae'n dweud bod angen i gwmnïau teledu wneud mwy.

Yr un yw'r gwyn gan deulu Sutton o Lwyngwril yng Ngwynedd, gan bod eu merch fach Nell yn methu mwynhau llawer o raglenni plant Cymraeg oherwydd diffyg sain-ddisgrifiad.