Pontypridd dan ddŵr - ond y gyrwyr yma'n poeni dim

Cafodd sawl tref eu heffeithio gan Storm Dennis ddydd Sul ac ymysg y gwaethaf oedd Pontypridd.

Er gwaethaf y rhybuddion am deithio drwy lifogydd fe fentrodd sawl un yn eu blaen drwy'r llif.