Ymosodiad ar oen bach yn 'drist ac annerbyniol'

Mae'r heddlu'n dweud bod oen bach wedi colli ei olwg ar ôl i ddau fachgen ymosod arno yng Nghaernarfon.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru roedd criw o ferched ifanc hefyd yn dyst i'r ymosodiad yn ardal Porth Waterloo yn y dref ar ddydd Sul, 9 Chwefror.

Dywedodd y Cwnstabl Dewi Evans o dîm troseddau cefn gwlad Heddlu Gogledd Cymru fod y digwyddiad yn un "trist ac annerbyniol".