Y BBC yn dod i Wrecsam

Bydd y BBC yn treulio pum niwrnod yn edrych ar Wrecsam a'r bobl sy'n byw yno.

Bwriad yr ymgyrch ydy gofyn i bobl Wrecsam am straeon sy'n bwysig iddyn nhw er mwyn eu rhannu gyda chynulleidfa ehangach.

Fe fydd y straeon yn ymddangos ar deledu, radio, gwefannau'r BBC a gwefannau cymdeithasol rhwng 30 Mawrth a 3 Ebrill eleni.