'Pwyslais ar les disgyblion' yn Ysgol Brynsierfel

Yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn Llwynhendy ger Llanelli, mae "sicrwydd emosiynol" i'r plant yn hanfodol i'w llwyddiant.

Mae'r ysgol yn cynnal gweithgareddau fel sesiynau ioga dyddiol yn y dosbarth i helpu'r disgyblion i "ymlacio a datblygu gwytnwch".

"Mae hynny yn ei hunan wedi cael effaith aruthrol ar safonau ymddygiad, disgyblaeth ac hefyd ar gynnydd yn yr ysgol," meddai'r pennaeth Jayne Davies.