Coronafeirws: Sut i olchi eich dwylo

Wrth i'r achosion o'r coronafeirws gynyddu ar draws y byd, mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus wedi cynghori pobl mai un o'r ffyrdd fwyaf effeithiol o atal yr afiechyd rhag lledaenu yw i bobl olchi eu dwylo'n drwyadl.

Mae prif swyddog meddygol Cymru wedi awgrymu y gallai nifer yr achosion o coronafeirws gyrraedd eu huchaf erbyn mis Mai neu Fehefin.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford eisoes wedi dweud bod "ymdrechion mawr yn cael eu gwneud i reoli'r feirws" ond y dylai pobl barhau â'u bywyd pob dydd "fel yr arfer".