Gwyliwch yn fyw: Cymru 2-0 Estonia

Methu chwarae'r fideo.

Mae'r ffrwd byw wedi gorffen.

Gwyliwch gêm Merched Cymru yn erbyn Estonia ar y Cae Ras yn Wrecsam, ble mae disgwyl y dorf fwyaf erioed ar gyfer gêm gyfeillgar.

Dydy Cymru heb golli yn erbyn Estonia yn y tair gêm flaenorol rhwng y ddwy wlad, gan ennill dwy ac un gêm yn gorffen yn gyfartal.

Sylwebaeth gan Owain Llŷr a Kath Morgan.