Anhwylder bwyta: 'Rhaid cadw'n brysur ac yn bositif'

Sioned Davies, 22, sy'n rhoi cyngor i bobl ag anhwylderau bwyta ar sut i ymdopi a chadw agwedd bositif yn ystod y cyfyngiadau coronafeirws.

Daw hynny wedi i elusen ddweud bod cynnydd o 35% yn nifer y bobl sy'n gofyn am gefnogaeth ers i'r cyfyngiadau cymdeithasol ddod i rym fis diwethaf.