'Heb ni i fynd â bwyd, bydden nhw'n gwneud heb'

Ym mhentref Cwmllynfell yng Nghastell-nedd Port Talbot mae enghraifft arall o'r ysbryd cymunedol sydd wedi'i weld yn aml yn ystod y pandemig coronafeirws.

Gohebydd BBC Cymru, Iwan Griffiths aeth i gwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n tynnu'r pentref at ei gilydd mewn cyfnod anodd.