'Dirwyo pobl sydd wedi teithio pellteroedd mawr'

Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys yn dweud fod y llu wedi dirwyo pobl wnaeth deithio pellteroedd mawr i'r ardal dros y penwythnos.

Hefyd, yn ôl Dafydd Llywelyn "fe fydd gan bobl fwy o gwestiynau" wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, ac "mae angen i'r llywodraeth gydweithio gyda'r heddlu" ar gynllun sy'n eglur i bawb.