'Amhosib 'neud harddwch heb gyffwrdd cyrff pobl'

Ers agor ei busnes dros 20 mlynedd yn ôl mae Julie Howatson Broster wedi goresgyn dau ddirwasgiad a newidiadau i'r farchnad.

Does dim canllawiau penodol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y sector harddwch a thrin gwallt, ond mae disgwyl i'r busnesau ddilyn cyfreithiau ymbellhau cymdeithasol pan fyddan nhw'n cael ailagor pan fydd cyfyngiadau'r cyfnod cloi'n cael eu llacio.

Mae Julie Howatson Broster wedi bod yn son am rai o'r heriau fydd yn wynebu busnesau fel un hi pan ddaw hynny.