Adlewyrchu ar brotestiadau #BlackLivesMatter yn dilyn marwolaeth George Floyd