'Fi'n grac - ma' beth na'th e yn gallu dinistrio bywydau'

Ddwy flynedd yn ôl roedd Emyr Williams yn teithio yn y car gyda'i deulu pan fuon nhw mewn gwrthdrawiad ble roedd y person arall wedi yfed a gyrru.

Mae'n dweud ei fod ef a'i wraig Angela yn parhau i ddioddef o sgil effeithiau eu hanafiadau hyd heddiw - er bod gwaharddiad gyrru'r person arall bellach ar ben.

Wrth i'r cyfnod clo lacio, a mwy o bobl deithio ac ymweld â thafarndai a bwytai, mae Emyr yn pwysleisio fod y neges i beidio ag yfed a gyrru mor bwysig ag erioed.