'Fi 'di dysgu lot o bethau a datblygu sgiliau a hyder'

Roedd Megan Ware yn ei hail flwyddyn o astudio i fod yn nyrs.

Pan ddaeth y pandemig, aeth i weithio yn Ysbyty Treforys.

Roedd yn cyfadde' fod ganddi ofn, ond roedd "wir mo'yn helpu".

Ychwanegodd ei bod "ddim wedi meddwl ddwywaith am y peth," pan gafodd yr alwad i fynd i weithio yn y rheng flaen yn erbyn Covid-19.