'Dwi 'di colli nhad oherwydd hyn, a 'dach chi'm yn gwrando'

Mae dynes a gollodd ei thad i Covid ar ddechrau'r pandemig yn dweud ei bod yn cael pyliau o banig erbyn hyn wrth fynd i Abersoch a gweld yr holl ymwelwyr yno.

Bu farw John Griffiths, oedd yn byw yn y pentre' glan mor, ddechrau mis Ebrill.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru Fyw ar y pryd, fe alwodd Linda Jones ar i bobl beidio teithio'n ddiangen er mwyn ceisio atal coronafeirws rhag lledu.