'Sefyllfa Covid-19 yn waeth nawr nag yn y gwanwyn'

Mae meddyg gofal dwys yn un o'r ysbytai sydd wedi cael ei effeithio waethaf gan ail don Covid-19 yn dweud bod staff eisoes yn teimlo dan straen aruthrol.

Mae Dr Ceri Lynch, sy'n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant, hefyd yn credu bod y sefyllfa nawr yn "waeth" nag yn ystod brig cyntaf y feirws yn y gwanwyn.

Mae'n dweud bod mwy o gleifion yn dod i'r ysbyty yn ddifrifol wael gyda'r clefyd a bod iechyd sawl claf yn dirywio'n gyflymach nag o'r blaen.

Dywedodd bod hynny er gwaethaf gwell dealltwriaeth o'r feirws a thriniaethau gwell.