Sut beth ydy byw efo tinitws?

Mae tua un ym mhob wyth o bobl yn y DU yn byw gyda'r cyflwr tinitws, yn ôl Cymdeithas Tinitws Prydain (BTA).

Y cyfieithiad Cymraeg o 'tinnitus', yn ôl Geiriadur yr Academi, ydy "cloch fach" neu "canu [yn y glust]".

Ond mae'r symptomau, neu'r sŵn, yn amrywio o berson i berson.

Mae'r gwasanaeth iechyd yn ei ddiffinio fel sŵn yn y glust neu'r clustiau, neu 'yn y pen', "pan nad oes unrhyw ffynhonnell o sŵn yn amlwg".

Mae'r synau fel arfer yn cael eu disgrifio fel canu, chwibanu, hisian, neu fwmian.

Dywed y BTA fod cyflwr bron i hanner y rhai sy'n dioddef wedi gwaethygu yn sgil y pandemig coronafeirws.

Un o'r rheiny ydy Elen Elis o Lanfairpwll - trefnydd a phennaeth artistig yr Eisteddfod Genedlaethol, a rhywun sydd wedi bod yn byw gyda tinitws ers tua 10 mlynedd.